Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Valse aangifte (Art. 188 Strafrecht)

Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Toelichting.

 
Voor de toepassing van dit artikel is het voldoende dat in de aangifte opzettelijk - in strijd met de waarheid - feiten zijn opgenomen waaruit valt te concluderen dat op een zeker tijdstip op de aangegeven plaats een bepaald strafbaar feit is gepleegd.

Zelfs het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens over de plaats van het strafbare feit en de dader, kan tot het hierboven omschreven strafbare feit leiden.

Het doet er niet toe tegen wie de dader de valse aangifte of klacht doet. Hij kan dat doen tegen een bekende, maar ook tegen een onbekende. De wetgever eist niet persé een schriftelijke aangifte of klacht, maar het zal de duidelijkheid en ook de bewijsvoering zeker ten goede komen als dat wel gebeurt.

Artikel 188 betreft een opzetmisdrijf omdat de dader moet weten dat het feit niet gepleegd is. Dit zal dan ook door justitie aangetoond moeten worden.

Bij een valse aangifte zeden zien we de laatste tijd dat justitie er toe overgaat de kosten op degene te verhalen, die deze aangifte heeft gedaan. Dit kan al gauw behoorlijk oplopen en bedragen van boven de 1000 euro zijn niet ongewoon.