Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Ontuchtige handelingen met iemand beneden 16 jaar (Art. 245 Strafrecht)

Hij die met iemand, die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Toelichting:

Dit misdrijf heeft tot doel om personen (mannen en vrouwen) tussen 12 en 16 jaar zo efficiënt mogelijk te beschermen tegen verleiding.

Er zijn bij dit artikel 2 mogelijkheden, nl:

  1. Het seksueel binnendringen in het lichaam vormt de ontuchtige handeling of
  2. het seksueel binnendringen in het lichaam maakt een onmisbaar onderdeel uit van die ontuchtige handelingen.

Seksueel binnendringen:

Gedoeld wordt op genitaal, oraal of anaal binnendringen.

Ontuchtige handelingen:

Seksuele gedragingen die in strijd zijn met de sociaalethische normen in onze samenleving. Het begrip ontuchtig is hier gebruikt omdat personen tussen 12 en 16 jaar niet in alle opzichten als weerloos kunnen worden beschouwd.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld bij gering leeftijdsverschil, dat handelingen als hier bedoeld niet zonder meer ontuchtig kunnen worden aangemerkt.

Buiten echt:

Kinderen beneden de 16 jaar kunnen door omstandigheden trouwen. In een dergelijke situatie (binnen dit huwelijk) is de strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen niet van toepassing.

Het slachtoffer van dit misdrijf is een man of vrouw tussen 12 en 16 jaar, maar de dader behoeft die leeftijd niet te weten.

Voor het hoorrecht zie artikel 167a Sv.