Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Ontucht met minderjarige prostituee (Art. 248b Strafrecht)

Hij die

  • ontucht pleegt
  • met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en
  • die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt,

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Toelichting:

 
Dit artikel stelt de prostituant strafbaar die ontucht pleegt met een mannelijke of vrouwelijke prostituee tussen 16 en 18 jaar oud. De dader (een man of een vrouw) moet in zijn of haar kwaliteit van prostituant (hij of zij die een prostitué(e) bezoekt) ontucht plegen met een bepaalde persoon tussen de 16 en 18 jaar.

Het doel van de strafbaarstelling van de bewuste prostituant is om de prostitutie door jeugdigen van 16 en 17 jaar zoveel mogelijk tegen te gaan. De wetgever eist voor de strafbaarheid van de dader dat deze ontucht pleegt met een persoon van 16 of 17 jaar, die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling.