Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Gemeenschap met persoon beneden 12 jaar (Art. 244 Strafrecht)

Hij die met iemand beneden de leeftijd van 12 jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Toelichting:

Dit strafbare feit is ambtshalve vervolgbaar, wat betekent dat justitie zonder aangifte tot strafvervolging kan overgaan.

In dit artikel verbiedt de wetgever kort en bondig het plegen van handelingen die uitsluitend bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen in het lichaam met iemand (jongen of meisje) beneden de leeftijd van 12 jaar.

Het is niet van belang van wie het initiatief uit ging of dat het gebeurt met of zonder toestemming van het jeugdige slachtoffer. Het speelt ook geen rol of de dader wel of niet weet dat het slachtoffer nog geen 12 jaar oud is. Als de dader een nog geen 12 jaar oud kind door bedreiging met geweld dwingt met hem gemeenschap te hebben, dan is tevens sprake van verkrachting.

Seksueel binnendringen heeft niet alleen de beperkte betekenis van uitsluitend geslachtsverkeer, maar ook het met vingers of voorwerpen binnendringen in het lichaam.

Artikel 242 (verkrachting) is een 'beschermingsbepaling' van de persoonlijke vrijheid. Het gaat om het gebruik van dwang. Artikel 244 is een delict waarbij er sprake is van inbreuk in het gestelde vertrouwen.

Bij een poging tot seksueel binnendringen moet er een voornemen of intentie bestaan bij de verdachte. Verder moet er sprake zijn van een begin van uitvoering. Er is sprake van een strafbare poging indien er een begin is gemaakt met de uitvoering van het misdrijf.

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad is er sprake van een begin van uitvoering 'indien naar haar uiterlijke verschijningsvorm uit de gedraging van de pleger blijkt dat de pleger de intentie heeft het delict te voltooien'.