Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Dierenseks (Art. 254 Strafrecht)

Hij die

  • ontuchtige handelingen pleegt met een dier

wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie. 

 
Toelichting:

De toelichting van dit artikel zal nog verder uitgewerkt worden (de webmaster).