Stalking / Huiselijk geweld

Overige

Aanwezigheid bij seksuele exploitatie van een minderjarige (Art. 248c Strafrecht)

Hij die

  • opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen
  • door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt
  • dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Toelichting:

Ontuchtelijke handelingen zijn handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm

Als iemand meekijkt op een andere locatie via bijvoorbeeld een webcam dan is die persoon niet aanwezig.

De aanwezigheid is een van de vereisten. Hieronder wordt verstaan dat men lijfelijke aanwezig is. Dit is echter een ruim begrip. Men hoeft niet aanwezig te zijn op de plaats waar het optreden plaats vindt, maar een andere plaats binnen het gebouw is ook strafbaar op grond van dit artikel.