Verjaring


Wat betekent verjaring?

De wetgever heeft bepaald dat een verdachte bij het plegen van een strafbaar feit tot een bepaalde tijd na het plegen van dit feit vervolgd kan worden. Als deze termijn is verstreken dan spreekt men over de verjaring van het feit. De verdachte kan dan niet meer vervolgd worden. 


Wanneer verjaart een zedenmisdrijf wat door een meerderjarige is gepleegd?

  • 3 jaar bij een overtreding
  • 6 jaar bij misdrijven waarop maximaal 3 jaar gevangenisstraf staat.
  • 12 jaar bij misdrijven waarop meer dan 3 jaar en minder dan 8 jaar gevangenisstraf staat.
  • 20 jaar (tot 1-1-2006 15 jaar) bij misdrijven waarop meer dan 8 jaar gevangenisstraf staat.
  • Geen verjaring bij misdrijven waarop 12 jaar of meer gevangenisstraf staat. 

De termijn van verjaring begint op de dag nadat het strafbare feit is gepleegd. Was het slachtoffer ten tijde van het misbruik nog geen 18 jaar, dan begint de verjaringstermijn te tellen vanaf zijn of haar 18e jaar. De laatste wijziging van de verjaringstermijnen heeft plaats gevonden op 1 april 2013. Op de verjaringstermijnen die hierboven omschreven staan zijn veel uitzonderingen. Het is te ingewikkeld om dat hier te beschrijven. 


Hoe zit het met de verjaringstermijnen van zedenmisdrijven die in het verleden gepleegd zijn?

Dat is moeilijk te zeggen. De wet is in het verleden, voor wat betreft de verjaringstermijnen, diverse malen aangepast. Van belang is te weten wat er gebeurd is en wanneer, hoe oud het slachtoffer was en hoe oud de verdachte was. 

Mocht u hierover een vraag hebben, neem dan even contact met me op.


Wanneer verjaart een zedenmisdrijf wat gepleegd is door een minderjarige verdachte?

Is de verdachte van een zedenmisdrijf op het moment van het plegen daarvan tussen 12 en 18 jaar, dan wordt de verjaringstermijn ten opzichte van die van de meerderjarige verdachte, met de helft verkort. Is de verdachte ouder dan 16 jaar ten tijde van het plegen van het misdrijf en is het slachtoffer jonger van 18 jaar, dan gelden de volledige verjaringstermijn (van de meerderjarige verdachte).


Wat kan de politie dan nog doen als het zedenmisdrijf verjaard is?

De politie zal geen aangifte meer opnemen, want dit feit kan niet meer vervolgd worden.