Wat is een valse aangifte?

Het doen van een valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Degene die een valse aangifte doet moet weten dat het feit niet gepleegd is. Dit zal dan ook door justitie bewezen moeten worden. De wetgever vereist niet persé een schriftelijke aangifte, maar dit zal de bewijsvoering wel ten goede komen.

Het doet er ook niet toe tegen wie de aangever de aangifte doet. Dit kan een bekende, maar ook een onbekende zijn.

De aangifte zal enkele feiten moeten bevatten namelijk dat er op een zeker tijdstip op een aangegeven plaats een bepaald strafbaar feit is gepleegd.