Hoe vaak valse aangifte?

Hoe vaak is er sprake van een valse aangifte?

Niemand kan met zekerheid zeggen hoe hoog het aantal valse aangiften van seksueel misbruik is en of dit cijfer al dan niet stijgt, want het is niet wetenschappelijk onderzocht.

Rechtspsycholoog P. van Koppen stelt dat 10 tot 20 procent van de aangiften van zedenmisdrijven vals is. In Amerika is uit onderzoek gebleken dat het percentage valse aangiften daar op 12 procent ligt, dus dat komt wel een beetje overeen met de cijfers in Nederland.

Ook is het aantal valse aangiften, dat voor de rechter komt en waarbij een verdachte veroordeeld wordt, onbekend. Zeker is dat het niet ondenkbaar is dat een "dader" achter de tralies beland voor een zedenmisdrijf, wat hij niet gepleegd heeft.