Stalking

Stalking

stalkingStalking is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, en soms ook te bedreigen.

Het woord stalking komt van het Engelse woord to stalk, wat besluipen (meestal van wild) betekent.In het Wetboek van Strafrecht wordt het met belaging aangeduid (van het werkwoord belagen, in het nauw brengen).

Alternatieve wegen

De conflictsituatie tussen slachtoffer en belager kan via andere methoden worden beslecht. Dit kan geboden zijn indien en zover het strafrecht faalt.

Lees meer...

Civielrechtelijke aanpak

In sommige situaties kan het als eisende partij optreden in een kort geding tot een snel en afdoende resultaat leiden. Met name als de bewijspositie van het slachtoffer sterk is, kan de kortgedingprocedure binnen enkele weken tot resultaat leiden, terwijl een strafzaak over het algemeen langer duurt.

Lees meer...

Psychiatrische aanpak

Psychotische belagers hebben last van waandenkbeelden, die voor hen realiteit zijn. Vanuit zo'n denkbeeld terroriseren zij hun slachtoffer, bijvoorbeeld omdat zij menen dat het slachtoffer van de belager houdt, maar dat alleen nog niet weet en overtuigd moet worden. Zij worden ook wel erotomanen genoemd.

Lees meer...

De wet BOPZ

In excessieve gevallen zal gebruik gemaakt moeten worden van de dwangverpleeg mogelijkheden, die de wet BOPZ biedt, ook al betekent dat geen blijvende verwijdering van de belager uit de samenleving.

Lees meer...