Wederrechtelijk

Door het bestanddeel "wederrechtelijk" wordt gewaarborgd dat niet strafbaar is degene die een titel heeft op grond waarvan rechtmatig kan worden gehandeld, bijvoorbeeld een incasso- of opsporingsbevoegdheid, dan wel toestemming aan demonstranten om een bepaald soort actie of demonstratie te voeren, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.