Voorlopige hechtenis

Dit geeft in beginsel de mogelijkheid tegen een verdachte van belaging voorlopige hechtenis te bevelen. De rechter dient uiteraard te toetsen of sprake is van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, die ter bescherming van het slachtoffer, de onmiddellijke vrijheidsbeneming vordert.

In voorkomende situaties, die explosief genoeg zijn om te ontaarden in levensbedreigende delicten of die het slachtoffer tot aan de rand van wanhoop brengen, kan tot voorlopige hechtenis worden besloten.

Een neveneffect daarvan is dat de verdachte uit zijn ritme wordt gehaald. Zijn verblijf in een Huis van Bewaring kan gaan werken als een afkoelingsperiode. De verdachte belager ervaart met toepassing van het middel van voorlopige hechtenis dat zijn gedragingen de consequenties hebben dat hij tijdelijk van zijn bewegingsvrijheid wordt beroofd. Het slachtoffer ervaart tegelijkertijd dat de verdachte noodgedwongen de belaging niet meer kan voortzetten.

Tijdens de voorlopige hechtenis ontstaat de mogelijkheid voor de hulpverlening om te proberen met de belager in contact te komen. In sommige gevallen kan de belager al dan niet door middel van professionele hulp tot bezinning komen en zich realiseren dat hij niet alleen het leven van het slachtoffer aan het vergallen is, maar tevens zijn eigen leven. Sommige belagers zijn immers met niets anders bezig dan het belagen van hun slachtoffer.

Tijdens de voorlopige hechtenis en eventueel opgelegde vrijheidsstraf dient de directeur van de penitentiaire inrichting waar de verdachte/veroordeelde verblijft, erop toezien dat deze niet vanuit de detentiesituatie met het slachtoffer contact blijft zoeken. Hij kan in zo'n geval ter voorkoming van strafbare feiten verzending van diens post weigeren. Ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten kan de directeur verbieden dat de gedetineerde het slachtoffer schriftelijk of telefonisch benadert. Hierdoor kunnen belagingsaktiviteiten vanuit de gevangenis redelijkerwijs worden tegengegaan.

Ook heeft de directeur de mogelijkheid om brieven inhoudelijk te controleren. Een soortgelijke mogelijkheid geldt ook ten aanzien van het telefoonverkeer. Bij civielrechtelijke gijzeling is het maken van inbreuken op de vrijheidsrechten van de gegijzelde moeilijker, aangezien hij niet wegens een strafbaar feit is veroordeeld.