Stelselmatig

Onder stelselmatig wordt hetzelfde verstaan als in de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden: namelijk "met een bepaalde intensiteit, duur en/of frequentie". Eén enkel nachtelijk telefoontje is geen belaging. Uiteraard kan de combinatie van gedragingen wel het stelselmatige karakter opleveren.

In "stelselmatig" zit als het ware opgesloten: ‘herhaaldelijk', maar het is niet hetzelfde want ‘herhaaldelijk' is eigenlijk niet veel meer dan ‘meer dan eens', terwijl ‘stelselmatig' ook iets heeft van ‘intensiteit' en ‘planmatigheid'.