Begrip belaging / stalking

"Stalking" is een Engelse jachtterm. Een "stalker" is een jager, die groot wild besluipt. Het Nederlandse woord voor stalking is belagen. Volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse Taal is een belager iemand, die een anders leven of vrijheid op arglistige, bedekte wijze bedreigt.

Bij belaging wordt iemand opzettelijk door een ander herhaaldelijk lastig gevallen en wordt daardoor een inbreuk gemaakt op iemands persoonlijke levenssfeer.

Belaging kan plaatsvinden door een en dezelfde activiteit, maar ook door middel van een variëteit aan gedragingen, zoals;

 • op straat achtervolgen;
 • bedreigingen uiten;
 • telefonisch of schriftelijk ongewenst benaderen;
 • voor de woning of werkplek posten;
 • ongewenst bestellen van goederen en diensten op naam en op rekening van het slachtoffer;
 • ongevraagd opdrachten geven op naam van het slachtoffer;
 • laten bezorgen van grafkransen en het plaatsen van overlijdensadvertenties;
 • verspreiden van valse geruchten over het slachtoffer;
 • bekladden van de woning;
 • beschadigen, vernielen of verplaatsen van goederen;
 • onder valse voorwendselen informatie inwinnen bij instanties over het slachtoffer;
 • telkenmale nodeloos aanspannen van gerechtelijke procedures etc.

De gedragingen behoeven zich niet louter tot het slachtoffer uit te strekken, ook familieleden, de werkgever, collega's, vrienden en kennissen kunnen door de belager worden geterroriseerd. In tweederde van de gevallen duurde de belaging langer dan twee jaar en bij dertien procent zelfs langer dan tien jaar.

In de meeste gevallen bedienen belagers zich van meerdere vormen van stalking. In slechts de helft van de gevallen neemt het aantal keren dat men lastig wordt, de gevallen langzaam af. In de meeste gevallen (90 %) is het slachtoffer een vrouw en is de dader een man (87 %).

De meeste slachtoffers kampen met behoorlijke psychische, sociale en economische problemen als gevolg van de belaging. Zij durven nauwelijks de deur uit te gaan, zijn vaak zeer wantrouwend of argwanend, nerveus, boos, paranoïde en depressief, en veel van hen kampen met angst, chronische slaap problemen, overmatige vermoeidheid, eetlustproblemen, regelmatige hoofdpijn en voortdurende misselijkheid.

Er zijn verschillende typen belagers, bijvoorbeeld:

 • De cliënt, patiënt enz. ten opzichte van de advocaat, rechter, huisarts, bankemployé.
 • De ex-partner, die het beëindigen van de relatie niet kan verkroppen.
  Ex-partnerbelagers vormen een gevaarlijke categorie. Zulke belagers hebben meestal moeite met de beëindiging van de vroegere relatie en reageren hierop met bitterheid, woede en haat. In veel gevallen was er tijdens de relatie al sprake van huiselijk geweld.

  Nieuwe relaties van het slachtoffer kunnen leiden tot jaloezie en agressie bij de ex-partner. Onderzoeken laten zien dat ex-partnerbelagers vaker gewelddadig zijn dan voormalige kennissen of wildvreemde belagers. Ongeveer de helft van alle belagers behoort tot de categorie van de ex-partners

 • De fan, die geobsedeerd is geraakt door een beroemdheid (eroromanie);
  Obsessionele waanbelagers zijn gevaarlijker dan ex-partnerbelagers. Zij worden ook als meer bedreigend ervaren vanwege hun onvoorspelbaarheid. Deze belagers verkeren in de waan dat hun slachtoffer graag een liefdesrelatie of een seksuele relatie met hen zou willen beginnen.

  Zulke belagers zijn vaak verward en hebben meestal een verleden met psychische problemen. Zij hebben meestal een verleden met seksuele problemen en politiecontacten vanwege stalking, openbare geweldpleging, aanranding of verkrachting. Hun slachtoffers lopen een hoog risico op lichamelijke of seksueel geweld en krijgen vaak obsceen materiaal toegestuurd.

  Professionals, aantrekkelijke mensen en beroemdheden zijn wat vaker het slachtoffer van obsessionele waanbelagers, dan minder opvallende mensen.

 • De sadistische belager.
  Sadistische belagers zijn het meest gevaarlijk. Het zijn typische koelbloedige psychopaten die hun slachtoffer totaal willen domineren. Ze willen het leven van hun slachtoffer volledig beheersen, vernederen en diens gevoel van eigenwaarde volledig afbreken.

  Het slachtoffer is meestal iemand dat bekend staat als vriendelijk, vrolijk en stabiel. Dat is precies de reden waarom hij of zij werd gekozen als slachtoffer. Lichamelijk geweld is bij deze belager eerder regel dan uitzondering en heeft tot doel angst en gevoelens van hulpeloosheid op te roepen bij het slachtoffer.

  Om het slachtoffer op de rand van de emotionele afgrond te brengen, kan de sadistische belager apparatuur saboteren, de remmen van de auto onklaar maken, elektriciteit kortsluiten, etc.