Alternatieve wegen

De conflictsituatie tussen slachtoffer en belager kan via andere methoden worden beslecht. Dit kan geboden zijn indien en zover het strafrecht faalt.

Allereerst valt te denken aan het tot een vergelijk komen via overleg of via bemiddeling door particulieren of professionele hulpverleners. Lost een dergelijke aanpak niets op, dan kan het slachtoffer kiezen tussen een civielrechtelijke kortgedingaanpak of de weg van het strafrecht.

Valt de keuze op het strafrecht dan kan op aansporing van de officier van justitie eerst nog worden geprobeerd door middel van dading (een schriftelijk vastgelegde minnelijke schikking) slachtoffer en dader tot een vergelijk te brengen. Sommige belagingszaken zullen zich daarvoor lenen, andere niet.

Blijkt dat de verdachte belager inderdaad een ziekelijke stoornis van de geestvermogens heeft, dan kan de officier van justitie besluiten het instrumentarium van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) te hanteren.

Door psychiaters is erop gewezen dat behandeling van belagers effectiever zou kunnen zijn, wanneer de behandelend psychiater als stok achter de deur kan wijzen op een strafbaarstelling. Bij sommige belagers kan de vrees voor een gevangenisstraf net dat zetje geven dat nodig is om zich te laten behandelen.