Seksuele intimidatie

intimidatieSeksueel geweld is een overkoepelend begrip voor alle gebeurtenissen waarbij mensen tegen hun wil geconfronteerd worden met seksuele of seksueel geladen handelingen van derden.

Hierbij spelen vaak de ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkenen en/of de machtsongelijkheid tussen de seksen een rol.  Seksuele intimidatie vormt daar een onderdeel van.

Wat is seksuele intimidatie

De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties, maar het kan overal voor komen waar mensen samen zijn. Er wordt ook wel eens gesproken over ongewenste intimiteiten. Het is iedere vorm van toenadering of seksueel gedrag wat door het slachtoffer als ongewenst wordt ervaren, ook al vindt degene die beschuldigd wordt vaak dat er niets aan de hand is.

Lees meer...

Arbowet 2007

Vanaf 1 januari 2007 is de tekst hierover in de Arbeidsmstandighedenwet (Arbowet) aangepast. De begrippen ‘seksuele intimidatie', ‘werkdruk' en ‘agressie en geweld' worden samengetrokken onder de noemer ‘psychosociale arbeidsbelasting'.

Lees meer...

Intimidatie zorgsector

Uit onderzoek in binnen- en buitenland bleek dat seksuele intimidatie in de zorg veel vaker voorkomt dan in de meeste andere sectoren. Vooral werknemers die in direct contact staan met patiënten worden door sommigen van hen lastig gevallen. Seksuele intimidatie kan verwarring en schuldgevoel oproepen bij diegene die het overkomt.

Lees meer...