Tegenstrijdige gevoelens

Als slachtoffer van seksueel misbruik heb je vaak tegenstrijdige gevoelens. Deze gevoelens zijn angst, verdriet, woede of medelijden.

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen angst hebben voor intimiteit of iets meemaken wat je herinnert aan het seksueel misbruik, bijvoorbeeld het zien lopen van iemand met kleding aan wat je sterk doet denken aan de dader van het misbruik wat je aangedaan is. Verdriet kun je hebben om hetgeen je is aangedaan en dat je bijvoorbeeld het plezier tot seks is afgenomen of dat je jeugd is verpest door de dader.

In het verleden, tijdens het misbruik, moest je je verdriet wegstoppen. De dader kan tegen je gezegd hebben dat je niet mocht huilen tijdens of na het misbruik. Het verdrietig gevoel dat je hebt kun je echter niet wegstoppen. Het zal geregeld naar boven komen. Ook dit is een uiting om het seksueel misbruik te verwerken.

Het is verder begrijpelijk dat je een gevoel van woede hebt naar de dader toe. Richt de woede ook op de dader en niet op anderen. Als anderen niet weten wat er gebeurd is dan kunnen zij deze woede als onredelijk gaan beschouwen. Aan de andere kant is het ook niet onlogisch dat je je woede op anderen richt.

Dit kan te maken hebben met de angst voor de gevolgen. Je durft de dader niet met je woede te confronteren. Het kan ook zijn dat je nog loyaliteit voelt naar de dader toe, als je naast het seksuele misbruik ook nog goede herinneringen hebt. Dit kan voorkomen als de dader iemand uit je eigen gezin is of een goede bekende was. Als je naast het seksueel misbruik ook nog goede herinneringen hebt geeft dat jouw een dubbel gevoel. Dat positieve wil je dan niet zomaar aan de kant schuiven.

Als laatste kun je medelijden hebben met de dader. Je kunt het excuus zoeken dat de dader zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik, of de dader zou het na zoveel jaren niet meer verdienen om door jou lastig gevallen te worden om hem aan te spreken over wat er in het verleden gebeurd is.

Een duidelijk voorbeeld van tegenstrijdige gevoelens is het voorbeeld van een slachtoffer dat op het punt staat om de dader aan te spreken over het seksueel misbruik, terwijl deze door ziekte in de laatste fase van zijn leven is. Je hebt begrip voor de familie in deze moeilijke tijd, maar je zit ook met jezelf in de knel omdat je hem nog wel aan wilt spreken over het verleden.