Wat is seksueel misbruik van kinderen?

Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het of weten door hun overwicht te bereiken dat het zich niet aan de seksuele toenaderingen kan onttrekken.

In het belang van de bestrijding van seksueel misbruik is er nu wetgeving, waarbij zonder klacht (zoals eerder vereist was) tot vervolging kan worden overgegaan. De minderjarige krijgt nu de gelegenheid zijn mening te geven. Dit noemen we het hoorrecht. Zie hiervoor artikel 167a van het Wetboek van Strafvordering.

Ook strafbaar is de volwassene die seksueel contact heeft met een minderjarige (beneden de achttien jaar) die afhankelijk van hem is: een vader met een dochter of een leraar met een leerling.