Hoeveel plegers vallen na hun straf weer terug?

Veel mensen denken dat de daders van seksueel misbruik na hun straf vrijwel altijd en meteen terugvallen in hun oude fout. Dat is niet waar.

Nederlandse cijfers over de recidive ontbreken, maar uit buitenlandse onderzoeken kan worden afgeleid hoe vaak daders die niet worden behandeld hun oude gedrag weer oppakken:

Binnen vijf jaar na detentie valt vier procent van de incestplegers terug in de oude fout. Van de pedoseksuelen, gericht op meisjes buiten het gezin, recidiveert dertien procent en van de pedoseksuelen die jongens buiten het gezin misbruiken 21 procent.

Vijftien jaar na de detentie zijn die recidivepercentages verdubbeld. De percentages geven een ondergrens aan, omdat lang niet al het misbruik bij de politie wordt aangegeven.

Plegers recidiveren eerder en vaker als ze:

  • uitsluitend seksuele interesse in kinderen tonen (pedofielen)
  • als minderjarige al afwijkend seksueel gedrag hebben vertoond
  • voorheen niet-seksuele misdrijven hebben gepleegd
  • onbekende slachtoffers kiezen jongens als slachtoffer kiezen
  • een antisociale persoonlijkheid hebben of psychopatisch zijn
  • problemen hebben met het aangaan van liefdesrelaties met volwassenen
  • met leeftijdgenoten omgaan die hun afwijkende levensstijl steunen
  • vinden dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen niet schadelijk is
  • gemakkelijk toegang hebben tot potentiële slachtoffers.

Hoe meer van deze kenmerken een pleger bezit, hoe groter de kans op recidive.