Komen onbetrouwbare verhalen van kinderen vaak voor?

Nee, verreweg de meeste kinderen kunnen betrouwbaar vertellen wat hun is overkomen, als ze de goede vragen krijgen. Neem ze dus serieus. Onder bepaalde omstandigheden vertellen kinderen echter verhalen over seksueel misbruik die niet of slechts voor een deel kloppen.

Dat kan het gevolg zijn van:

  • het onder druk zetten van het kind door de opvoeder (bijvoorbeeld in de strijd om het ouderlijk gezag in echtscheidingszaken)
  • een verkeerde uitleg van een onschuldig incident door het kind of de opvoeder
  • liegen van het kind vanwege schaamte- en schuldgevoelens, angst voor straf of bedreiging, onwil een geheim prijs te geven, hoop op een beloning of de wens de werkelijke dader te beschermen
  • fantasieën van het kind, uit eigen initiatief, uit wraak of omdat andere kinderen ook fantaseren
  • het verwarren van fantasie en werkelijkheid (bij zwakbegaafde kinderen)
  • gebrekkige geestelijke vermogens: een slecht geheugen, een lage intelligentie en gevoeligheid voor suggestie.