Persberichten

In dit gedeelte vind u persberichten over seksuele misdrijven.

Twitter ideale speelplaats voor pedofielen

Het succes van Twitter is dermate groot dat het ook gevaarlijk wordt. De internetdienst, waar ook veel kinderen zich mee amuseren, wordt door experts als de ideale speelplaats voor pedofielen afgeschilderd.

Register to read more...

Groen blaadje wil geen ouwe bok

Ik kan me met geen mogelijkheid voorstellen dat een meisje van 16 echt seks wil hebben met een man van 58. Daarbij gaat het me niet puur om het leeftijdsverschil (dat natuurlijk enorm is) , maar hik ik vooral aan tegen het verschil in levensfase.

Register to read more...

Slachtoffer van misdrijf krijgt minder aandacht dan dader

De balans tussen de dader en het slachtoffer van een misdrijf is wat aandacht en geld betreft scheef. „Daar moet echt verandering in komen", vindt directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland.

Register to read more...

Pedofielen actief op internet

VN: 750.000 pedofielen actief op internet.

Geneve - Zo'n 750.000 pedofielen wereldwijd zijn constant op internet op zoek naar kinderpornografisch materiaal. Dit stelde Najat Maala, de speciale VN-rapporteur inzake kinderprostitutie en kinderpornografie.

Register to read more...

1 op 5 meisjes slachtoffer seksgeweld

UTRECHT - Ongeveer 12 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen in steden is ooit verkracht. Dat blijkt uit het rapport Seksuele Gezondheid in Nederland 2009 van de Rutgers Nisso Groep.

Register to read more...

Surfgedrag kinderen naïef

Naïef gebruik van internet door kinderen leidt niet zelden tot gedwongen seks. Vorig jaar meldden 125 minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik zich bij het meldpunt HelpWanted.nl, nadat ze zich op het net hadden blootgegeven.

Register to read more...

40 gevallen ontucht binnen kerk per jaar

HILVERSUM - In Nederland zijn bij kerken ruim vierhonderd meldingen gedaan door slachtoffers van seksueel misbruik. Dat stelt het tv-programmaZembla. Veel meldingen leidden niet tot een klacht.

Register to read more...

Mensenhandel en kinderporno zwaarder bestraft

Criminelen die zich schuldig maken aan mensenhandel of kinderpornografie kunnen vanaf 1 juli 2009 zwaardere straffen tegemoet zien. Met een aantal wijzigingen van de strafwetgeving wil minister Hirsch Ballin de bestrijding van ernstige misdrijven krachtig aanpakken.

Register to read more...

Seksueel misbruik gehandicapten blijft ongemeld

Instellingen in de gehandicaptenzorg houden zich onvoldoende aan de meldingsplicht van seksueel misbruik. Ze verzuimen meldingen of doen niet op de juiste manier onderzoek en verslag van incidenten. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Inmiddels is een voorbeeldformulier opgesteld.

Register to read more...

Seksueel misbruik gehandicapten vaak onbestraft

De aanpak van seksueel misbruik van thuiswonende verstandelijk gehandicapten in Nederland schiet tekort. De leiding van instellingen die die mensen begeleiden, ziet het misbruik vaak als een incident en de politie weigert aangiften op te nemen. Dat blijkt uit een reportage in het juninummer van Markant, het blad van de Vereniging Gehandicaptensector Nederland.

Register to read more...