Drukte bij hulplijn seksueel geweld in Nederland

Het is druk op de landelijke hulplijn voor seksueel misbruik en geweld. In twee maanden tijd zochten driehonderd mensen hulp via de telefoonlijn of mail.

Dat is beduidend meer dan eerder het geval was; in oktober kreeg de lijn nog 29 hulpvragen te verwerken. Dat stelt initiatiefnemer Slachtofferhulp Nederland. De stijging is deels te verklaren door een grote campagne op radio en televisie. In de maand voor de campagne (oktober) kreeg de lijn 29 hulpaanvragen te verwerken.

Tijdens de campagne van twee maanden steeg dat naar bijna 150 per maand. Een andere verklaring is volgens Slachtofferhulp de spontane #zeghet campagne op Twitter. Vrouwelijke twitteraars deelden enige tijd hun eigen ervaringen met misbruik via korte tweets. Alexandra Houbiers, directeur Programma en Innovaties bij Slachtofferhulp Nederland spreekt van een 'heel mooi resultaat'.

,,Veel aandacht op radio, tv, kranten en andere media kan er dus voor zorgen dat mensen over de streep worden getrokken om hun verhaal te vertellen en hulp te zoeken.'' Praten over nare ervaringen is volgens Houbiers van wezenlijk belang in de strijd tegen misbruik en geweld. ,,Het is zo belangrijk om de stilte te verbreken.

Pas als we weten dat er misbruik of geweld heeft plaatsgevonden kunnen we als samenleving slachtoffers hulp bieden, daders aanpakken en hardnekkige patronen doorbreken.'' De hulplijn en bijbehorende website zijn sinds 2014 in de lucht.

Dit op advies van de commissies Samsom en Deetman die onderzoek deden naar misbruik in de katholieke kerk en in de jeugdzorg. Slachtoffers worden via de landelijke hulplijn begeleid naar de juiste hulp. AD 6-1-2016


www.verbreekdestilte.nl