Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland start

Slachtoffers van recent seksueel geweld, verkrachting of aanranding (korter dan zeven dagen geleden), kunnen zich vanaf 1 januari melden bij het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG).

Een slachtoffer dat telefonisch contact opneemt met het CSG wordt, indien het slachtoffer dat wenst, in contact gebracht met een zorgcoördinator. Deze zorgcoördinator ondersteunt en begeleidt het slachtoffer op medisch, forensisch en psychisch vlak.

Via het gratis nummer 0800 - 0188 kunnen slachtoffers van recent seksueel geweld 24 uur per dag, zeven dagen per week bellen voor hulp of advies. Slachtoffers van seksueel geweld dat langer dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden, kunnen tijdens kantoortijden via dit nummer informatie en advies vragen.

Het CSG is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband van organisaties met expertise op forensisch, medisch en psychisch gebied en wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Diemen en Amsterdam. Hulp voor slachtoffers van recent seksueel geweld is niet nieuw voor de regio Amsterdam-Amstelland.

De GGD Amsterdam biedt sinds 2012 zorgcoördinatie aan slachtoffers van recent seksueel geweld die in het kader van aangifte een sporenonderzoek ondergaan. Nieuw is dat met de inrichting van het CSG de zorgcoördinatie ook beschikbaar is voor slachtoffers van recent seksueel geweld die zich, in eerste instantie, niet bij de politie melden. Indien gewenst wordt het slachtoffer alsnog in contact gebracht met de politie.

Dat er behoefte is aan hulp voor slachtoffers van recent seksueel geweld blijkt uit een recent onderzoek van de GGD Amsterdam: Seksueel geweld, zorgcoördinatie in cijfers. Het rapport geeft een beschrijving van de slachtoffers die in de periode 2012 tot en met mei 2015 zorgcoördinatie van de GGD aangeboden hebben gekregen.

Het onderzoek gaat vooral over slachtoffers die zijn verkracht (93%) en het overige percentage (7%) betreft aanrandingszaken. Uit het rapport blijkt dat: - Per jaar gemiddeld 80 slachtoffers van recent seksueel geweld in de regio Amsterdam-Amstelland een sporenonderzoek bij de politie ondergaan; 97% van de slachtoffers vrouw is en 3% man; -

De grootste groep slachtoffers tussen de 19-23 jaar is; - Een deel van de slachtoffers in het verleden al geweld heeft meegemaakt of door een andere reden extra kwetsbaar is (26% eerder seksueel misbruikt, 15% eerder mishandeld en 16% heeft hulpverlening gehad voor traumaklachten). Dichtbij.nl 4-1-2016

Meer informatie: www.ggd.amsterdam.nl/centrumseksueelgeweld