Slachtoffers seksueel misbruik weten Schadefonds heel moeizaam te vinden

Slachtoffers van seksueel misbruik weten de weg naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven moeilijk te vinden.

Veel minder slachtoffers dan verwacht hebben zich de afgelopen twee jaar voor een vergoeding bij het Schadefonds gemeld.De aanmeld termijn, die op 31 december van dit jaar sluit, moet daarom worden verlengd. Daarvoor pleiten lotgenotenorganisaties en Slachtofferhulp bij de Tweede Kamer.

Ook het Schadefonds zelf wil dat de termijn wordt verlengd."Veel slachtoffers weten niet dat ze recht hebben op een schadevergoeding of hebben te weinig tijd gehad om hun verzoek voor te bereiden", zegt voorzitter Frans Spekreijse van SKIP, een stichting die namens de overheid slachtoffers van seksueel misbruik begeleidt.

"Wij willen de termijn met in ieder geval twee jaar verlengen." Ook Slachtofferhulp Nederland pleit hiervoor in Den Haag.De SP is voorstander van verlenging. "Slachtoffers moet recht worden gedaan. Als daar meer tijd voor nodig is, moeten we dat regelen", zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman.

De commissie-Samson deed drie jaar geleden in opdracht van de overheid onderzoek naar slachtoffers van seksueel misbruik in pleeggezinnen en instellingen die onder verantwoordelijkheid van de overheid opereerden. Na oplevering van het rapport werd besloten dat slachtoffers bij het Schadefonds aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

De overheid financiert het fonds en ziet het als een vorm van erkenning voor het leed dat slachtoffers is aangedaan. In twee jaar tijd hebben 607 mensen een verzoek ingediend, daarvan werden er 347 gehonoreerd. In totaal is een bedrag van 5.129.000 miljoen euro aan slachtoffers uitgekeerd. De Stentor 11-7-15