Dader moet emotionele schade naaste betalen

Naasten en nabestaanden van slachtoffers kunnen in de toekomst geld krijgen van de dader voor hun emotionele schade.

Nu mag de rechter dat nog niet toekennen. Ook kunnen mensen die voor een ziek familielid zorgen, op een tegemoetkoming rekenen. Staatssecretaris Teeven (Justitie) wil dat veranderen met een wetsvoorstel.

Volgens de bewindsman kan de vergoeding het leed niet wegnemen 'maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking'. Naasten en nabestaanden kunnen, als het aan de VVD'er ligt, een vast bedrag krijgen voor deze zogenoemde affectieschade als een aansprakelijke wordt gevonden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die een verkeersongeval heeft veroorzaakt, een medische misser heeft begaan of de dader van een geweldsmisdrijf is. Deze persoon moet dan in de buidel tasten. De rechter bepaalt in welke categorie het leed valt en daar hangt een vaste vergoeding aan. Die varieert tussen 12.500 en 20.000 euro.

In de wet wordt ook geregeld dat slachtoffers en hun naasten meer vergoeding kunnen krijgen voor de gevolgen van letsel. Als bijvoorbeeld een familielid de zorg op zich neemt van een ernstig gewonde dan kan dat meer geld kosten dan het inhuren van een professional.

Dat komt bijvoorbeeld omdat het verzorgende familielid minder kan werken. Teeven wil dat dit verlies gecompenseerd wordt. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat mensen kwijt zouden zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld.

De keuze van familie- of gezinsleden om zorg op zich te nemen, past binnen het streven van het kabinet om mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen. Door te werken met vaste bedragen en met een vaste kring van naasten die aanspraak kunnen maken op de vergoeding, zoals kinderen, partners en ouders, moet een exorbitante claimcultuur voorkomen worden. De Telegraaf 28-5-2014