Huiselijk geweld vaak niet herkend

Aan de signalering en melding van tekenen van huiselijk geweld en kindermishandeling schort nog veel.

Vooral in het onderwijs en bij huisartsenposten blijken veel medewerkers niet of onvoldoende bekend met de regels. Van alle professionals in de zorg, het onderwijs en bij justitie die vanaf 1 juli aanstaande met de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' aan de slag moeten, is slechts de helft op de hoogte van de regelingen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De meldcode geeft aan hoe een dokter, een agent, een leraar of een maatschappelijk werker moet handelen bij het vermoeden van geweld in de thuissituatie. Zo kan geweld in een vroeg stadium worden gesignaleerd en kan worden vastgesteld wat er in de specifieke situatie moet gebeuren.

In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Mishandeling van kinderen komt meer dan 110.000 keer voor. De Gelderlander 21-1-2013