Hulplijn pedofielen voorkomt misbruik

De telefonische hulplijn voor pedofielen is een succes. Stop it Now!, nu een halfjaar actief, werd 39 keer gebruikt door pedofielen.

Volgende de initiatiefnemer heeft de lijn gevallen van kindermisbruik voorkomen.  Dat blijkt uit gegevens van Stop it Now!, de hulplijn voor mensen die zich zorgen maken om hun seksuele gevoelens voor kinderen. Het is een project van de forensische polikliniek de Waag en het Meldpunt Kinderporno. Volgens initiatiefnemer Jules Mulder is de hulplijn een succes: de lijn is begonnen naar Engels voorbeeld en heeft nu al meer gebruikers dan de Engelse versie in de eerste zes maanden.

Van de 39 pedofielen die contact zochten, werden er 26 doorverwezen naar behandelaars. “Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee kindermisbruik hebben voorkomen”, zegt Mulder. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de pedofielen die een kind hebben misbruikt wel hulp wilde zoeken, maar niet durfde. Vier op de tien worstelden al een jaar met de wens een kind te misbruiken, voor ze dit ook deden. Volgens Mulder is Stop it Now! Een effectief middel, doordat de bellers anoniem blijven.

“Pedofielen hebben een seksuele geaardheid die niet kan worden geaccepteerd door de maatschappij. Hen uitstoten helpt niemand. Je zult het maar hebben. Wij kunnen hén helpen en misbruik voorkomen”. De medewerkers van de gratis hulplijn horen de beller aan. Als de pedofiel dat wil, wordt er een anoniem vervolggesprek met de therapeut geregeld. De pedofielen die zelf belden, waren nagenoeg allemaal mannen, slechts in twee gevallen belde een vrouw.

Ook familieleden, 27 in totaal, zochten hulp omdat ze vermoedden dat hun zoon, partner of echtgenoot kinderporno bekeek of omdat ze vermoedens hadden van misbruik. Daarnaast belden nog 5 huisartsen en therapeuten voor advies. De cijfers zijn bemoedigend, er werd bijna honderd keer gebeld. Dat is meer dan bij de Engelse evenknie van dit project, die tien jaar geleden begon. De Engelse lijn zit inmiddels op 900 bellers per jaar, maar haalde geen honderd gebruikers in de eerste zes maanden.

Mulder verklaart: “Er is natuurlijk TBS en strafrecht, maar dat is allemaal achteraf. Om duidelijk te zijn: In Nederland lopen naar schatting 180.000 mannen, want het zijn vooral mannen, rond met pedofiele gevoelens. We hebben met Stop it Now! Een middel waarbij we preventief iets doen. Wat als je met het idee rondloopt dat je je gaat vergrijpen aan een kind? Of als je kinderporno download? Veel van die mannen weten dat het niet deugt en willen daar iets mee.”

Onder leiding van de psychotherapeut van de forensische polikliniek de Waag begon de hulplijn afgelopen voorjaar. ’s Middags zijn tussen 14.00 uur en 17.00 uur twee telefoonlijnen bemand door speciaal getrainde medewerkers van het Meldpunt Kinderporno. De bellers zijn anoniem, dus Stop it Now! Schakelt niet de politie in. Als er acute dreiging is dat een pedofiel zich gaat vergrijpen aan een kind, wordt er alles aan gedaan deze persoon zo snel mogelijk in therapie te krijgen. “En we doen er natuurlijk alles aan om hem te overtuigen het niet te doen.”

Nota bene Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, had gewild dat er een ‘loket’ als Stop it Now! was geweest, vertelde hij tijdens zijn rechtzaak. De geboren Let, die volgens justitie 87 kinderen misbruikte, stapte weliswaar naar zijn huisarts, maar die nam hem niet serieus. Jammer, oordeelde M. “Dat had veel pijn kunnen voorkomen,” zei hij. Mulder had het instemmend aangehoord. “De angst en schaamte zijn groot, dus het is belangrijk dat ze, als ze de drempel overstappen, ook serieus worden genomen en de juiste begeleiding krijgen.

Anders schieten ze terug in depressiviteit en isolement. “Ze denken echt dat hun wereld in duigen valt als bekend wordt met welke gedachten ze rondlopen. Hun vrouw loopt weg, ze komen in de krant, baan kwijt. Het zijn terecht angsten. Ze hebben dus gewoon hulp nodig.” AD 28-9-2012