Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) en minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) lanceren vandaag een nieuwe publiekscampagne waarin aandacht wordt gevraagd voor alle vormen van huiselijk geweld.

Naast partnergeweld gaat het om kinder- en ouderenmishandeling en om eergerelateerd geweld. Geweld in huiselijke kring blijkt nog steeds te weinig worden gemeld. Alleen al tussen de 200.000 en 230.000 volwassenen worden herhaaldelijk mishandeld door hun partner.

Slechts in 20 procent van de gevallen krijgt de politie hier een melding van. Huiselijk geweld zonder adequate hulp stopt vrijwel nooit vanzelf. De overheidscampagne is bedoeld om dit grote zwijgen te doorbreken. Onder het motto 'Een veilig huis, daar maak je je toch sterk voor' roepen beide bewindslieden met behulp van spotjes op radio en televisie slachtoffers, daders en omstanders op bij iedere vorm van huiselijk geweld zo snel mogelijk advies en hulp in te roepen.

Alleen dan kan het geweld een halt toe worden geroepen. Daarmee hopen de bewindslieden ook te voorkomen dat gebruik van geweld ertoe leidt dat kinderen later daders worden. Uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie blijkt dat ruim 200.000 volwassenen, ongeveer eveneel ouderen en ook nog eens 119.000 kinderen te maken krijgt met huiselijk geweld.

De afgelopen jaren is vooral aandacht gevraagd voor kindermishandeling. Dat beleid heeft zijn vruchten afgeworpen: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ziet een jaarlijkse toename van het aantal hulpvragen. Vorig jaar werd er bijna 66.000 keer contact opgenomen voor advies en hulp over een mogelijk mishandeld kind.

Met de nieuwe campagne moet ook het aantal meldingen over partnergeweld en ouderenmishandeling toenemen. Volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten moet huiselijk geweld uit de taboesfeer worden gehaald.

"Geweld is erg, maar geweld jegens iemand die kleiner, onmachtiger en kwetsbaarder is en daardoor afhankelijk, is dubbel zo erg.Het gaat niet vanzelf over. Zoek hulp!" Tubantia 27-8-2012