Meer controle op ontuchtplegers

Jeugdclubs krijgen hulp in hun strijd tegen ontuchtplegers. De controle op vrijwilligers en beroepskrachten worden opgevoerd.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De VVD-bewindsman maakt werk van de wens van het parlement om het voor verenigingen makkelijker te maken pedofielen buiten de deur te houden. "Met deze maatregel lever in een structurele bijdrage aan de veiligheid van kinderen in de Nederlandse samenleving", stelt Teeven.

Zo krijgt de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk ruim driehonderdduizend euro om een tuchtcommissie en een ‘zwarte lijst' op te zetten. Daarmee moet voorkomen worden dat ontuchtplegers die eerder bij een club zijn weggestuurd weer bij een andere club met kinderen aan de slag gaan. Vanaf volgende maand wordt ook de zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligers bij de scouting, sportclubs en jeugdkampen.

Beroepskrachten worden ook beter gecontroleerd. Zo zullen werknemers in de kinderopvang vanaf 2013 continu gescreend worden. Hiervoor wordt een actueel bestand van alle werknemers aangelegd, dat kan worden vergeleken met het Justitieel Documentatie Systeem. Zodra een ‘relevant strafbaar feit' wordt gepleegd, leidt dat direct tot een melding.

Vanaf volgend jaar zullen bij alle VOG-aanvragen van medewerkers in  de kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs justitiële gegevens geautomatiseerd worden opgevraagd in andere EU-landen. Telegraaf 23-12-2011