Geen genade na huiselijk geweld

Mensen die hun gezinsleden mishandelen, moeten vaker worden opgespoord en vervolgd, vindt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

De minister wil dat de politie meer onderzoek doet om daders van huiselijk geweld voor de rechter te kunnen brengen. Jaarlijks hebben een miljoen Nederlanders te maken met huiselijk geweld. Dat aantal moet naar beneden, zegt Opstelten in het AD. Nu blijkt het vaak lastig om geweldplegers voor de rechter te brengen, bijvoorbeeld als de verdachte ontkent.

De politie moet vaker sporenonderzoek, getuigenverhoren en buurtonderzoek doen. De Telegraaf 21-11-2011