Forse toename slachtoffers van mensenhandel

Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam is in 2010 fors toegenomen: van 151 in 2009 naar 222 vorig jaar.

De politie vermoedt dat campagnes tegen mensenhandel meer slachtoffers aan het licht hebben gebracht. Dat meldde de gemeente Rotterdam vandaag in de jaarrapportage Actieprogramma Maatschappelijke Integriteit. Met de meeste (potentiële) slachtoffers voerde de politie intakegesprekken.

Een aanzienlijk deel van hen bestaat uit jonge, soms minderjarige meisjes. Sommige vrouwen stellen politiebemoeienis niet op prijs. Voor de politie wordt het dan moeilijk om actie te ondernemen en feiten bij het Openbaar Ministerie neer te leggen. 'We proberen dan vaak nog wel naar andere strafbare feiten te kijken', licht een woordvoerder van de politie toe.

De politie startte vorig jaar 12 onderzoeken naar mensenhandel. Bij vijf onderzoeken ging het om meer dan één verdachte, in één geval was er zelfs sprake van 11 verdachten. 'Het Openbaar Ministerie (OM) schreef negen (nieuwe) verdachten in, onder wie er nog zeven op berechting wachten, en behandelde ook nog 17 zaken van voorgaande jaren', aldus de gemeente in de rapportage.

Naar aanleiding van allerlei misstanden in de prostitutie werden vorig jaar door de politie ook nog eens 28 rapportages opgesteld voor gemeenten in de regio met het verzoek tot een bestuurlijke maatregel. In 2009 waren dat er nog 17. Met een bestuurlijke maatregel kan onder andere het pand worden gesloten of de vergunning worden beëindigd. In de Maasstad leidde dat tot 21 bestuurlijke maatregelen tegen drie seksinrichtingen die eerder een vergunning hadden gekregen en 18 illegale seksinrichtingen, voornamelijk in eigen woningen. AD 12-7-2011