Veel seksuele intimidatie bij verplegenden

Meer dan een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Bij de intimidatie gaat het in meer dan de helft van de gevallen om seksueel getinte opmerkingen en in ruim 30 procent van de gevallen om handtastelijkheden. Dat blijkt uit een onderzoek van Bijzijn, een vakblad voor werkers in de gezondheidszorg. Volgens verpleegkundige Mathilde Bos, die vandaag in Utrecht spreekt op het congres Seksualiteit, Intimiteit en Intimidatie, zijn de cijfers maar het topje van de ijsberg.

In werkelijkheid komt volgens haar 98 procent van de verpleegkundigen in aanraking met seksuele intimidatie. ,,Ook seksueel getinte complimentjes horen daar bij." Ze zegt ook dat mannelijke verpleegkundigen zelden aangeven dat ze het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie. ,,Mannen hebben niet geleerd dat seksuele aandacht ook intimiderend kan zijn. Ze zouden het altijd leuk moeten vinden. Een misvatting. Dat is de reden geweest dat het misbruik in de rooms-katholieke kerk zolang verborgen bleef.''

Bij de seksuele intimidatie gaat het in ruim 80 procent van de gevallen om een patiënt die de verpleegkundige of verzorgende lastigvalt. In sommige gevallen gaat het om een naaste van de patiënt: een familielid, vriend of bekende. Leidinggevenden gedragen zich over het algemeen netjes. Aan de enquête van Bijzijn deden ruim negenhonderd mensen mee. Het grootste deel werkt in een ziekenhuis.

De grootste groep daarna werkt in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Enkele tientallen werken in de psychiatrie en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. (ANP) 24-3-2011