Providers gaan kinderporno niet blokkeren

Internetaanbieders zien af van het blokkeren van websites waarop kinderporno te zien is. Het aanbod van kinderporno op websites is zo sterk teruggelopen dat een internetfilter geen zin meer heeft.

Kinderporno is tegenwoordig vooral terug te vinden op minder toegankelijke delen van internet. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) volgt het advies van Platform Internetveiligheid om te stoppen met de ontwikkeling van een internetfilter voor kinderporno. Dat heeft hij de Tweede Kamer maandag laten weten. Wel gaat de politie samen met provider Leaseweb een proef doen om het op internet zetten van kinderpornografische foto's tegen te houden.

De internetaanbieders waren het inmiddels eens geworden over de manier waarop een zwarte lijst moet worden samengesteld, maar zien het nut van het filter nu niet meer in. De bedoeling was om te voorkomen dat internetsurfers op porno zouden stuiten, maar die kans is nu heel klein geworden. Voor mensen die echt op zoek zijn naar kinderporno vormt een filter geen belemmering.

Opstelten schrijft ook dat een een nieuwe aanpak van kinderporno nog niet echt van de grond is gekomen, omdat de politie het te druk blijft houden met het wegwerken van lopende zaken. Vooral omdat er vanuit het buitenland steeds weer zaken bij komen, blijft het aantal gevallen van kinderporno dat de politie op zijn bordje heeft liggen „onacceptabel hoog". Maar de inzet blijft om meer te gaan kijken naar de makers en de slachtoffers dan naar mensen die kinderporno van internet halen.

Twee jaar geleden gingen al meer rechercheurs zich inzetten om kinderporno aan te pakken. Dit blijft de komende tijd ook zo, kondigt Opstelten aan. De werkvoorraad van de politie ligt rond de 750 zaken per jaar. Deskundigen schatten dat 80 procent uit het buitenland komt. De Telegraaf 7-3-2011