Makkelijk aan het werk na misbruik

Veroordeelde pedofielen kunnen na hun straf gemakkelijk weer aan het werk met kinderen. Ook artsen, psychologen en therapeuten die zich vergrijpen aan patiënten kunnen vaak zonder al te veel moeite ergens anders opnieuw aan een baan komen.

Dat blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Rechters en justitie maken opvallend genoeg zelden van de mogelijkheid gebruik om de veroordeelde pedofielen naast een straf ook een beroepsverbod op te leggen. In veertien jaar tijd, tussen 1995 en 2008, drongen rechters en officieren van justitie in slechts 123 strafzaken aan op een beroepsverbod.

Terwijl dit vermoedelijk in vele duizenden zaken had kunnen worden gedaan. Rechters en aanklagers weten niet goed wat de verboden precies betekenen en of zij die kunnen opleggen. Bovendien wordt de mogelijkheid om de reclassering in te schakelen ook nauwelijks benut. "Er lijkt simpelweg geen aandacht te zijn voor de mogelijkheden om personen te weren van de plekken waar zij in de fout zijn gegaan," zegt onderzoekster Marijke Malsch, zelf ook rechter.

Als dat al wordt gedaan, is er nagenoeg geen controle om kinderen te beschermen tegen zedendelinquenten die weer vrij komen na een straf. Er is nauwelijks toezicht door beroepsgroepen of nieuwe werkgevers. "Therapeuten gaan elders aan de slag met een ander bordje op de deur," zegt Malsch.

Daarnaast gebeurt het vaak dat leraren met een zedenstrafblad opnieuw voor de klas komen, omdat er bij sollicitaties onvoldoende navraag wordt gedaan naar hun verleden. Zo wordt niet altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag geëist, terwijl dat een manier is om pedofielen te ontmaskeren. AD 1-3-2011