Vaker huisverbod bij geweld tegen kind

Burgemeesters kunnen vaker een huisverbod opleggen aan een ouder, als een kind slachtoffer van huiselijk geweld dreigt te worden.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat daarover overleggen met de gemeenten. Tijdens overleg over kinderbescherming had de VVD erop aangedrongen het huisverbod vaker in te zetten om kinderen te beschermen. Nu legt de burgemeester dit verbod meestal op, als een partner slachtoffer dreigt te worden van huiselijk geweld.

VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg ziet liever meer gebruik van het huisverbod om het kind te beschermen dan uitbreiding van de mogelijkheden om een kind onder toezicht te stellen.  Het kabinet wil ondertoezichtstelling ook voor lichtere gevallen. Nu kan dat alleen, als er een ernstige bedreiging bestaat voor de ontwikkeling van het kind. AD 8-2-2011