Aantal kinderpornozaken neemt gestaag toe

Politie en justitie krijgen een steeds groter aantal kinderpornozaken te verwerken. Volgens het landelijk Expertisecentrum Kinderporno van het Openbaar Ministerie (OM) zullen gevallen uit 2010 leiden tot mogelijk vijfhonderd rechtszaken.

Het aantal bij de politie binnengekomen zaken zat vorig jaar tegen de duizend aan, aldus een woordvoerster van het expertisecentrum. De stijgende instroom van zaken verhoogt de druk op de gespecialiseerde rechercheurs. Landelijk zijn dit er 75. Die capaciteit schiet tekort. Volgens het expertisecentrum moet het aantal rechercheurs flink omhoog om de hoeveelheid zaken aan te kunnen. ,Vooral als je je meer gaat richten op de werkelijke plegers van kindermisbruik'', aldus de woordvoerster. ,,Dan is er mogelijk zelfs een verdubbeling van het aantal specialisten nodig.'' Het toenemend aantal zaken heeft alles te maken met de omvang van het internet, aldus de woordvoerster.

Veel zaken komen voort uit buitenlandse onderzoeken, waarin Nederlandse IP-adressen van computergebruikers komen bovendrijven. Het gaat dan om downloaders van strafbaar materiaal. Vorig jaar heeft justitie geëxperimenteerd met een nieuwe afdoening van dergelijke zaken, Indigo geheten. In het kader van dat experiment is aan zes downloaders van relatief licht materiaal een voorwaardelijk sepot aangeboden, gekoppeld aan een hulpverleningstraject van twee jaar. Het OM hoopt met die aanpak bij zogeheten first offenders (mensen die voor dergelijke feiten niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest) meer te bereiken dan met een gang naar de rechter.

De snellere afdoening van dergelijke zaken leidt ook tot meer capaciteit voor de aanpak van de werkelijke misbruikers. Vorig jaar diende zich een massieve kinderpornozaak aan in Amsterdam. In die zaak lijkt justitie een meervoudig kindermisbruiker, Robert M., in handen te hebben, die zelfgemaakt kinderpornografisch materiaal via internet verspreidde. De zaak kwam aan het rollen in de Verenigde Staten, waar materiaal met een Nederlands kind in een onderzoek opdook. M. werkte op diverse crèches in de hoofdstad.  AD 13-1-2011