Vijf vragen over de strijd tegen kinderporno

In een debat over de strijd tegen kinderporno in de Tweede Kamer deze week is gesproken over 'Deep Packet Inspection' (DPI), een techniek waarmee de inhoud van internetverkeer automatisch geïnspecteerd en mogelijk geblokkeerd kan worden.

Daarmee zou in de toekomst mogelijk de verspreiding van kinderporno effectiever kunnen worden bestreden. Maar deze techniek is omstreden, aangezien het de privacy van mensen schaadt. Vijf vragen aan SP-woordvoerder Justitie Sharon Gesthuizen over DPI.

Wat is DPI precies? Met DPI wordt de techniek bedoeld waarmee digitale informatiepakketjes worden ingezien en doorzocht. Ongewenst materiaal dat op het internet wordt geplaatst, zoals kinderporno, zou dan opgespoord en verwijderd kunnen worden. Bijvoorbeeld door te kijken of de plaatjes 'matchen' met de database met reeds bekende plaatjes van kinderporno. Als er geen match is mag de inhoud niet worden bekeken. Internetservice providers gebruiken DPI nu al om hun eigen verkeer te managen of om hun netwerk te beveiligen.

Waarom is dit omstreden? DPI wordt gezien als een permanente internettap voor alle internetgebruikers. Zonder concrete verdenking zou dan al het internetverkeer van alle burgers 'afgeluisterd' worden. Dat is een privacyschending van alle mensen.

Wat gebeurde er in het debat? Een artikel op Webwereld deed voorkomen alsof de SP heeft aangedrongen op de inzet van DPI. Dat is niet het geval. Iedereen in de Kamer, van links tot rechts, wil kinderporno zo grondig mogelijk bestrijden. We praten hier nu al jaren over en het probleem wordt steeds groter. Het is effectiever om niet de mensen die plaatjes in bezit hebben te pakken, maar de verspreiders van dit verwerpelijke materiaal. Maar dat is erg moeilijk. Iedereen weet dat er op het ministerie al een tijd wordt gesproken over DPI, het is hypocriet om dat te ontkennen. Ik heb in het debat aan de minister de vraag gesteld hier eerlijk over te zijn en te vertellen wat de stand van zaken is.

Wat wil de SP? De SP wil dat de ware vorm van misbruik van kinderen wordt aangepakt. Wanneer we bekende afbeeldingen van misbruik van kinderen geautomatiseerd zouden kunnen verwijderen zou dat mooi zijn, dan kan de politie haar aandacht richten op het ware speurwerk. De SP wil in ieder geval geen permanente internettap voor alle burgers. Dat is een veel te grof middel dat de privacy schendt van iedereen. Als DPI al ingezet zou kunnen worden dan mag dat alleen heel gericht. Maar ook dan geldt dat eerst volstrekt duidelijk moet worden wat het inhoudt, wat de risico's ten opzichte van de voordelen zijn en onder welke criteria. Zover zijn we dus nog lang niet. Het gebruik van die techniek werpt dus vele vragen op die eerst beantwoord moeten worden.

Hoe gaat dit verder? Er werd op het ministerie al gesproken over DPI, dat was een publiek geheim. Nu ik dit in de openbaarheid heb gebracht kan er publiekelijk over gediscussieerd worden. Staatssecretaris Teeven zal in zijn volgende brief aan de Kamer over kinderporno duidelijk maken wat de stand van zaken is, hoe ver de techniek is gevorderd en wat de voor- en nadelen zijn. Dan pas kun je definitief een standpunt innemen. Maar laat duidelijk zijn; een permanente internettap voor alle burgers gaat de SP veel te ver.  www.sp.nl 4-12-2010