Zware misdrijven verjaren niet meer

Mensen die een zwaar misdrijf op hun kerfstok hebben zonder ooit gepakt te zijn, moeten straks tot in lengte van jaren voor vervolging vrezen. De Tweede Kamer wil af van de verjaring van deze delicten.

Dat bleek tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. VVD'er Ard van der Steur vond steun voor zijn voorstel verjaring af te schaffen voor misdrijven waarvoor nu verjaringstermijnen van meer dan twaalf jaar gelden. Delicten waarop levenslang staat, kunnen al niet meer verjaren. Bij partijen als PvdA, CDA en GroenLinks viel dit in goede aarde, al zagen sommigen nog wel beren op de weg. CDA'er Madeleine van Toorenburg waarschuwde dat rechterlijke dwalingen na jaren wel eerder op de loer kunnen liggen.

PvdA'er Jeroen Recourt was ondanks zijn instemming niet zeker of iedereen nog wel zit te wachten op een rechtszaak na veertig of vijftig jaar. Maar Van der Steur vond het ''onbegrijpelijk en onaanvaardbaar" dat daders na jaren vrijuit kunnen gaan terwijl hun slachtoffers wel levenslang met de gevolgen van hun misdaad te maken hebben. De Kamer schaarde zich ook achter een idee van D66 om mensen meer vrijheid te geven als ze gaan trouwen.

Nu zijn ze vanzelf in gemeenschap van goederen getrouwd als ze zelf niet hebben aangegeven iets anders te willen. D66-Kamerlid Magda Berndsen vindt het niet meer van deze tijd nu vrouwen niet meer van het inkomen van hun man afhankelijk zijn. Ze wil daarom dat huwelijkse voorwaarden regel worden. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch kwam met het voorstel jongeren die herhaaldelijk in de fout gaan, naast hun celstraf verplicht naar school te sturen.

Ze komen pas weer vrij als ze een diploma hebben gehaald. Marcouch noemt zijn idee 'terbeschikkingstelling aan het onderwijs' (tbo), naar voorbeeld van de tbs. De korte straffen die jonge draaideurcriminelen nu krijgen, helpen in zijn ogen niet echt om ze op het rechte pad te brengen. De PvdA'er vindt ook dat het hele gezin van een veroordeelde jongere betrokken moet zijn bij de reclassering. Als een jongere dan uit de gevangenis komt, moet hij terugkomen in een gezin dat hem beter helpt verdere veroordelingen te voorkomen. Ouders zouden ook meteen naar het bureau moeten komen als hun kind voor de eerste keer is opgepakt. AD 24-11-2010