Ruim 100 meldingen misbruik jeugdzorg

In ongeveer twee maanden tijd zijn meer dan honderd meldingen binnengekomen van seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg.

De zogeheten commissie-Samson, waarbij de meldingen zijn binnengekomen, doet donderdag een oproep aan slachtoffers om zich te blijven melden. De meldingen zijn vooral binnengekomen bij het telefonisch meldpunt (070-3765872). Dat heeft de commissie op 19 juli geopend voor onderzoek naar seksueel misbruik van minderjaren die van overheidswege gedwongen zijn geplaatst in (rijks)jeugdinrichtingen, internaten, kindertehuizen en pleeggezinnen.

De commissie onder leiding van voormalig procureur-generaal Rieke Samson-Geerlings is ingesteld door de ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie). Zij besloten dit voorjaar tot onderzoek, omdat bij meldingen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook gesproken werd over kinderen die door de kinderbescherming in katholieke instellingen waren geplaatst.

Voor het onderzoek wordt contact gehouden met de commissie-Deetman, die het misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onder de loep neemt. Vorige maand werd bekend dat bij Deetman ruim negenhonderd meldingen van slachtoffers en enkele daders zijn binnengekomen. Beide commissies onderzoeken de periode van 1945 tot nu toe. De meldingen die bij Samson zijn binnengekomen, zijn deels verjaard en deels van recentere datum.

Als zaken voor vervolging in aanmerking komen en niet verjaard zijn, worden betrokkenen geadviseerd aangifte te doen. Als de indruk bestaat dat het misbruik nog speelt en meer kinderen risico lopen, onderneemt de commissie zelf ook actie. Volgens Samson kan nog niet geconcludeerd worden dat bepaalde regio's, typen jeugdzorg of instellingen eruit springen. Zij noemt de meldingen voor het onderzoek "van vitaal belang" en verwacht nog meer.

Samson wil weten hoe misbruik heeft kunnen plaatsvinden in de jeugdzorg. Ook moet duidelijk worden in hoeverre signalen van misbruik bij de overheid bekend waren en zo ja, hoe daarmee is omgegaan. Naar verwachting is het eindrapport in juni 2012 klaar. Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks wil in de tussentijd een debat met Rouvoet om een "vinger aan de pols te houden".

De commissie-Samson noemt de meldingen ''van vitaal belang'' voor het onderzoek. De bedoeling is om antwoord te krijgen op de vraag hoe misbruik heeft kunnen plaatsvinden in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Bovendien wil de commissie weten in hoeverre de signalen van misbruik bij de overheid bekend waren en zo ja, hoe daarmee is omgegaan. Nu.nl 23-9-2010.