Verjaring seksueel misbruik van kinderen afgeschaft

De verjaring van seksueel misbruik van kinderen wordt afgeschaft voor nieuwe gevallen. Dit heeft minister van justitie Hirsch Ballin gezegd. Aanleiding zijn de recente onthullingen over misbruik van jongens door katholieke geestelijken.

Sinds de eerste berichten daarover, in NRC Handelsblad, hebben zich meer dan duizend gewezen slachtoffers gemeld. Voor het overgrote deel van deze gevallen geldt dat het misdrijf verjaard is. Khadija Arib, Tweede kamerlid van de PvdA, vroeg op 2 maart of de minister bereid was de verjaringstermijn aan te passen. Een meerderheid in de Kamer was voor.

De minister beantwoordde deze vraag vanavond in RTL Nieuws bevestigend: "Ik vind het belangrijk dat de bescherming van het strafrecht ook bestaat als mensen zich heel veel later kunnen uitspreken, durven uitspreken en daarom zal er geen verjaring meer zijn van dit soort ernstige misdrijven." De ervaring leert dat minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik er decennialang over zwijgen, uit schaamte of uit angst.

Daarom was de verjaringstermijn, van twintig jaar, al verplaatst, naar het moment waarop het slachtoffer achttien jaar wordt. Het afschaffen van de verjaringstermijn heeft alleen effect op nieuwe gevallen van misbruik. Voor de oude gevallen van seksueel misbruik van kinderen blijft de verjaringstermijn van twintig jaar na het achttiende levensjaar van het slachtoffer van kracht. NRC.nl 27-3-10.