Slachtoffer van misdrijf krijgt minder aandacht dan dader

De balans tussen de dader en het slachtoffer van een misdrijf is wat aandacht en geld betreft scheef. „Daar moet echt verandering in komen", vindt directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland.

De organisatie bestaat deze maand 25 jaar en viert dat woensdag in het Beatrix Theater in Utrecht met onder meer een feestrede van premier Balkenende. Daar zal Smit er ook voor pleiten dat de overheid meer aandacht besteedt aan het slachtoffer van een misdrijf.

„Ik pleit niet voor minder aandacht voor de dader, maar wel voor meer voor het slachtoffer. Als we het in Nederland over de rechtsstaat hebben, bestaat die meestal uit twee pijlers: repressie en preventie. Wil je spreken van een moderne rechtsstaat dan bestaat er naar mijn idee ook nog een derde pijler en dat is de zorg voor slachtoffers".

De samenleving ziet die hulp volgens Smit te vaak als een luxe, maar slachtofferhulp zou net zo belangrijk moeten zijn als de andere twee pijlers, vindt Smit. Hij denkt dat daarmee ook een heleboel overheidsgeld wordt bespaard. „Als een slachtoffer aan zijn lot wordt overgelaten, raakt hij het vertrouwen in de rechtsstaat kwijt. Dan kan hij zich depressief terugtrekken en niet meer meedoen in de samenleving of het recht in eigen hand nemen. Dan ben je nog verder van huis".

Smit denkt dat de komst van het Burgercomité tegen Onrecht, dat het vroegere Tweede Kamerlid Eerdmans onlangs oprichtte, mede voortkomt uit onvrede over de manier waarop slachtoffers worden behandeld. AD 28-9-09