40 gevallen ontucht binnen kerk per jaar

HILVERSUM - In Nederland zijn bij kerken ruim vierhonderd meldingen gedaan door slachtoffers van seksueel misbruik. Dat stelt het tv-programmaZembla. Veel meldingen leidden niet tot een klacht.

De slachtoffers zijn onder meer mensen die voor hulp bij een dominee of priester aanklopten. Maar de gevallen kunnen ook gaan over kosters, pastoraal medewerkers of kerkraadsleden.

Meldingen
De Rooms-Katholieke Kerk meldde Zembla dat ze sinds 1995 276 meldingen binnenkreeg. Het interkerkelijk samenwerkingsverband SMPR met daarin onder meer de Protestantse Kerk in Nederland ontving sinds medio jaren negentig gemiddeld twintig zaken per jaar.

Een meldpunt van drie gereformeerde kerken telde vanaf 2005 bij elkaar 29 meldingen.

Klacht
Gemiddeld gaat het om ruim veertig zaken per jaar. Van alle 417 meldingen kwam het in 200 gevallen tot een klacht, waarvan uiteindelijk 95 gegrond waren.

De katholieke kerk kan niet vertellen hoeveel priesters het ambt hebben moeten verlaten. De Protestantse Kerk in Nederland en de gereformeerde meldden dat tien dominees uit het ambt zijn gezet.

Nissen
Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom van de Universiteit van Tilburg, zegt voorbeelden van priesters te kennen die zijn geschorst en na een tijdje weer kerkelijk en pastoraal werk kunnen doen.

Commissie
De voltallige commissie die de klachten van katholieke slachtoffers behandelde blijkt in 2008 te zijn opgestapt na een procedurewijziging.

Ex-voorzitter Yvo van Kuijck verklaart in Zembla dat de commissie de indruk kreeg dat het belangrijker werd de kerk te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico's en het slachtoffer niet meer centraal stond.

Een zegsman van de Rooms-Katholieke Kerk noemt het in een reactie ''een indruk van Van Kuijck''.

Klachtprocedure
De woordvoerder zegt verder dat meldingen niet altijd tot een klachtprocedure leiden omdat sommigen het voldoende vinden als de kerk het weet.

Bovendien waren er volgens hem in de beginjaren veel 'oude' klachten over al overleden priesters, waardoor de zaak niet-ontvankelijk werd verklaard. De nieuwe procedure accepteert dat soort klachten wel.

Het SMPR was niet bereikbaar voor een reactie.

Bron: nu.nl | 19 juni 2009