Seksueel misbruik gehandicapten blijft ongemeld

Instellingen in de gehandicaptenzorg houden zich onvoldoende aan de meldingsplicht van seksueel misbruik. Ze verzuimen meldingen of doen niet op de juiste manier onderzoek en verslag van incidenten. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Inmiddels is een voorbeeldformulier opgesteld.

Onduidelijkheid

De IGZ constateert dat er onduidelijkheid bestaat over wat er naast seksueel misbruik tussen een hulpverlener en cliënt nog meer gemeld moet worden. De ene instelling meldt seksueel misbruik tussen cliënten en tussen cliënten en derden wel, de andere niet. De derden kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn of een taxichauffeur, licht de IGZ toe.

Vanaf juni 2005 zijn zorginstellingen verplicht melding te maken van alle gevallen van seksueel misbruik. Daaronder verstaat de inspectie 'grensoverschrijdend seksueel gedrag, waarbij sprake is van lichamelijk, relationeel of geestelijk overwicht en waarbij een patiënt of cliënt dan wel een hulpverlener is betrokken, uitgezonderd hulpverleners onderling'.

Verslagen

Aan de hand van de verslagen van instellingen kan de inspectie kijken of en welke maatregelen nodig zijn. Eventueel kan het de zaak overdragen aan het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek kan instellen.

De IGZ wijst er tot slot op dat seksueel misbruik binnen een instelling kan duiden op een gebrekkige zorgkwaliteit. In 2010 volgt een evaluatie van het project met het voorbeeldformulier.

Bron: nu.nl | 22-11-2007