Mensenhandel en kinderporno zwaarder bestraft

Criminelen die zich schuldig maken aan mensenhandel of kinderpornografie kunnen vanaf 1 juli 2009 zwaardere straffen tegemoet zien. Met een aantal wijzigingen van de strafwetgeving wil minister Hirsch Ballin de bestrijding van ernstige misdrijven krachtig aanpakken.

De gevangenisstraf voor mensenhandel gaat van zes naar acht jaar. Het maximum kan zelfs oplopen tot achttien jaar als slachtoffers aan de gevolgen van het misdrijf overlijden. Mensenhandel wordt harder aangepakt omdat het een zeer ernstig delict is dat steeds meer gepaard gaat met zware georganiseerde criminaliteit.

Daarnaast krijgt de officier van justitie meer ruimte om kinderpornografie te bestrijden. Door een verhoging van de gevangenisstraf van zes tot acht jaar voor degene die als beroep of uit gewoonte kinderpornografie vervaardigt, verspreidt of in bezit heeft, wordt het mogelijk in een woning een instrument op een computer van de verdachte te plaatsen.

Verder treedt de verlenging van de verjaringstermijn voor vrouwenbesnijdenis in werking. De verjaringstermijn gaat pas in op het moment dat het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Een zelfde verjaringsregime geldt al voor seksueel misbruik van kinderen.

Bron: Min. van Justitie | 01-07-2009