Typologie van ontuchtplegers

Er zijn mannen die seksuele contacten hebben met jongens, meisjes of met kinderen van beiden seksen, binnen of buiten de kring van het gezin of verwanten. Sommigen hebben een exclusieve seksuele voorkeur voor kinderen die nog niet in de puberteit zitten. (pedofielen). Pedofilie is een aangeleerde, seksuele voorkeur.

Bij weer anderen, is de seksuele oriëntatie weliswaar gericht op volwassen vrouwen of mannen, maar zij hebben soms seksuele contacten met kinderen of met beneden 18-jarigen, die al dan niet in een afhankelijkheidsrelatie tot hen staan. Verder verschillen mannen die seksuele contacten hebben met kinderen sterk in hun ontwikkelingsgeschiedenis, hun psychiatrische diagnosen en criminele geschiedenis.

Tenslotte verschillen pedoseksuele plegers in de kenmerken van de delicten die ze plegen; incidenteel of seriematig, de mate en de betekenis van het geweld of psychische druk die ze toepassen, de aard van de seksuele handelingen die ze plegen en de mate van planning van de delicten.

Alle combinaties van kenmerken komen voor maar tenminste drie hoofdtypen plegers komen voor in diverse onderzoeken.

1. Het pedofiele type

Dit zijn vaak volwassen mannen met een duurzame, min of meer exclusieve seksuele en sociale voorkeur voor jongens en meisjes die nog niet in de puberteit zitten. Zij ervaren steeds terugkerende seksueel opwindende fantasieën en een intense seksuele drang gericht op kinderen.

Naast de bijzondere seksuele voorkeur hebben deze mannen ook een sociale voorkeur voor kinderen: ze ‘vallen' op de kinderlijke gestalte, de belevingswereld van kinderen en willen het liefst ‘kind met de kinderen' zijn.

Hun delicten worden gekenmerkt door:

 • belangstelling voor de jongen of meisje als gepaste partner in een relatie gericht op sociale en seksuele bevrediging,
 • een slachtoffer wat bij hen bekend is
 • relatief langdurige relaties
 • expliciete planning van seksuele activiteiten meestal door middel van geweldloze psychologische manipulatie van het kind
 • positieve gevoelswaarde van waaruit de seksuele handelingen worden gepleegd
 • productie van kinderpornografie primair voor eigen gebruik of ruilhandel
 • geen schuldgevoelens over seksuele contacten omdat pedofilie moreel acceptabel geacht wordt
 • vaak criminele pedoseksuele antecedenten
 • kans op kindersekstoerisme in het buitenland en
 • een hoge kans op herhaling.

2. Het situationele type

Mannen die een seksuele en sociale voorkeur hebben voor volwassen vrouwen of mannen maar die onder invloed van een gunstige gelegenheid of als gevolg van ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen binnen of buiten een partnerrelatie ter compensatie tijdelijk seksuele contacten aangaan met (eigen) kinderen of afhankelijke jongeren. Zij hebben maar zelden criminele antecedenten voor seksuele of andere delicten. De overgrote meerderheid van de incestplegers valt binnen dit type. Hun delicten worden primair, maar niet uitsluitend, gekenmerkt door:

 • seksueel verlangen
 • planning van het delict
 • negatieve stemming (zelfmedelijden, gemis van een huwelijkspartner, huwelijksproblemen) van waaruit de seksuele handelingen worden gepleegd.