Het opzetten van de misbruiksituatie - De dader

De dader

Mannen die seksuele contacten zoeken met jonge kinderen (6-8 jaar) hebben meer ernstige persoonlijkheidstekorten dan zij die zich richten op 13-15 jarige pubers.

Pedoseksuele plegers zijn bang voor verwerping door volwassenen en zoeken naar goedkeuring in veilige relaties. Een ander vaak genoemd kenmerk in de achtergrond van plegers van seksueel misbruik van kinderen is het zelf in de jeugd seksueel misbruikt zijn.

Uit onderzoeken blijkt dat 40 tot 50 procent van de plegers in hun jeugd enigerlei vorm van seksueel misbruik heeft ervaren, maar tegelijkertijd betekent dit dat tenminste de helft niet misbruikt is. De meeste slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd worden later geen misbruikers.

Misbruikt zijn wordt pas doorslaggevend als meerdere andere factoren een rol spelen zoals misbruik reeds in de vroege jeugd, of langdurig en zeer ingrijpend misbruik dat gepaard gaat met mishandeling, emotionele verwaarlozing en de afwezigheid van sociale steun door de verzorgers en hulpverlening.