Het opzetten van de misbruiksituatie - Seksuele handelingen

Seksuele handelingen

De seksuele handelingen betreffen altijd het aanraken van de geslachtorganen van het kind. Zeer vaak omvat dit het masturberen van het kind en het gemasturbeerd worden door het kind. In meer dan de helft van de gevallen in de genoemde onderzoeken, is sprake van (poging tot) geslachtsgemeenschap, vaginaal of anaal en bij een derde van de gevallen betreft het wederzijdse orale seksualiteit.

Een minderheid van de mannen misbruikt het kind één keer en wendt zich vervolgens tot een ander kind. De meerderheid van de misbruikers houdt contacten in stand door een combinatie van methoden:

  • ze bieden het kind vriendschap,
  • ze binden het kind op het hart er niet met anderen over te praten,
  • ze stellen het misbruik voor als spel of voorlichting,
  • ze maken het kind bang om te voorkomen dat het ermee naar buiten komt,
  • ze dreigen hun affectie voor het kind in te houden of
  • ze zeggen dat het kind nu medeplichtig is.

De meerderheid van de misbruikers vertelden de onderzoekers dat ze zich zorgen hebben gemaakt over het uitkomen van het misbruik en dat ze zich ongemakkelijk hebben gevoeld doordat het kind angstig werd, ging huilen, bedroefd was, pijn had of overstuur was.

Toch ging de helft van de misbruikers door met het misbruiken van het kind, de andere helft stopte ermee. De minderheid maakte zich geen zorgen over het naar buiten komen van het misbruik, claimde dat het kind niet angstig was geweest, rechtvaardigde het eigen gedrag en ging ermee door.

Enkele oorzaken van de ‘psychische ziekte' waaruit deze seksuele agressie voorkomt zijn bijvoorbeeld de gebrekkige hechting in het gezin van oorsprong, onveiligheid, verwerping, gebrek aan warmte, mishandeling door de moeder, een gebrek aan samenhang in de opvoeding en perioden van verlating. Zij kunnen op volwassen leeftijd weinig intimiteit met andere volwassenen ontwikkelen.