Het opzetten van de misbruiksituatie - Vertrouwensrelatie

Vertrouwensrelatie

Misbruik vindt het meest plaats in het huis van de misbruiker of bij het kind thuis. Minder vaak worden openbare plekken gebruikt. Misbruikers hanteren meerdere strategieën om de kinderen of hun gezinnen te benaderen.

Vaak bieden zij het kind aan met hem of haar spelletjes te spelen of leren zij het kind kennen via bijvoorbeeld de jeugd sporttraining. Velen geven het kind cadeautjes, nemen het mee uit of bieden het een lift aan naar huis.

Sommigen gebruiken het geven van aandacht en genegenheid of een voorkeursbehandeling om bij het kind in het gevlei te komen, terwijl anderen een vertrouwensrelatie opbouwen met het gezin van het slachtoffer teneinde later bijvoorbeeld als oppas te mogen optreden als de ouders van huis zijn.

Direct voorafgaand aan het misbruik, gebruiken sommigen alcohol of bekijken pornografie terwijl anderen fantasieën koesteren over seksuele contacten met voorafgaande slachtoffers om zichzelf te ontremmen.

Velen geven aan, dat een of andere vorm van moeilijk voor hen te hanteren stress vooraf gaat aan hun misbruikgedrag: het gaat dan om stress op het werk, seksuele of relatiemoeilijkheden of andere psychische problemen. Bij anderen speelt stress geen rol.

De eerste misbruikhandeling betreft vaak seksuele betasting, anderen praten het kind geleidelijk naar seksuele activiteiten toe of vragen het kind hem érgens mee te helpen', bijvoorbeeld hem uit te kleden.

Gedurende het eerste seksuele contact gebruiken andere mannen een combinatie van methoden om de meegaandheid van het kind te bewerkstelligen; het omkopen van kinderen in ruil voor seksuele aanraking, ‘toevallige' seksuele aanrakingen als truc, praten over seksuele zaken, dwang en overreding of lichamelijk geweld, maar dat laatste komt maar weinig voor.

In situaties waarin de misbruiker als oppas voor het kind fungeert, begint het met praten over seks, wordt het kind aangeboden het in bad te doen of wordt het kind gemanipuleerd door voor te wenden dat het seksuele contact een ander doel heeft (voorlichting of liefde).

Als het kind weerstand biedt of angstig is, gebruikt slechts een kleine minderheid bedreiging met geweld om het kind tot instemming te bewegen.

De overgrote meerderheid gebruikt passieve controlemethoden, zoals eerst ophouden en pas later opnieuw overreden en manipuleren. Kortom, de meerderheid beweegt het kind tot seksuele contacten door voorzichtig zijn of haar reactie op seks te testen, door seksuele praat of pornografie in te brengen en zo op subtiele wijze de seksuele aanrakingen op te voeren.