Het opzetten van de misbruiksituatie

Uit onderzoeken onder misbruikers blijkt het volgende. Volgens de misbruikers zijn kinderen het meest kwetsbaar voor misbruik als ze zich ergens alleen ophouden, nieuwsgierig en/of goedgelovig, problemen in het eigen gezin hebben, weinig zelfvertrouwen en assertiviteit bezitten, knap en/of uitdagend gekleed zijn.

Contact leggen

Misbruikers van kinderen buiten het gezin zoeken contact met kinderen bij scholen, speelplaatsen, amusementsparken, winkelcentra's, sportvelden, strand, zwembaden, kermissen etc. Anderen zorgen ervoor welkom te zijn bij het kind thuis.

Vaak gaan pedofielen eerst een vriendschappelijke relatie aan met het kind. Zelf gaan ze er dan vanuit dat een kind het contact (ook het seksuele contact) zelf wil: er is toch immers geen sprake van dwang?

Die gedachte is per definitie onjuist. Een kind is nog niet in staat te overzien wat er gebeurt. Het kind kan gemakkelijk gemanipuleerd worden. Het kind rolt er langzaam in en wil dan een vriend niet teleurstellen. Een pedofiele relatie is altijd ongelijkwaardig.

De volwassene overtreft het kind in kennis en ervaring en heeft daarom altijd de overhand. Pedofielen die seksueel contact hebben met kinderen, overzien de gevolgen voor het kind doorgaans niet.