Het ontstaan van pedofilie

Over het ontstaan van pedofilie is niets met zekerheid te zeggen. Het is zelfs onzeker of iemand deze voorkeur altijd al in zich heeft, of dat die later ontstaat. In de psychiatrie wordt ervan uitgegaan dat pedofielen in hun vroege jeugd aandacht hebben gemist.

Zij zijn zelf slecht behandeld en domineren nu het kind, als reactie op hun gevoel van machteloosheid. Ze zouden zich niet tot een volwassen persoonlijkheid hebben ontwikkeld. In de praktijk is dat alles lang niet altijd terug te vinden.

Soms zijn er in de jeugd wel omstandigheden aan te wijzen die een rol zouden kunnen spelen. Iemand is bijvoorbeeld veel gepest en voelde zich daardoor niet in staat om contact te leggen met leeftijdsgenoten, of iemand heeft zelf als kind seksuele contacten gehad met een volwassene.

Ook een strenge opvoeding, met veel seksuele verboden en taboes, kan mensen frustreren en op het ‘verkeerde spoor' zetten.